Posted in Neklasifikuota

Projekt “Aniołkowe granie”

Po raz pierwszy nasza placówka i cała społeczność przedszkolna dołączyła do ogólnopolskiego, a teraz już międzynarodowego projektu “Aniołkowe granie”, projekt ten powstał dzięki inicjatywy dwóch wrocławskich dyrektorów przedszkoli: Katarzyny Głowik-Jamróz – dyrektora Przedszkola nr 56  Niezapominajka oraz Jolanty Hejdy – dyrektora Przedszkola nr 31 im. J. Porazińskiej. Celem  tego Projektu jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród dzieci, młodzieży, rodziców i placówek edukacyjnych, a założeniem od samego początku była integracja środowisk przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczych.

Jednym z elementów Projektu jest koncert charytatywny dedykowany dzieciom z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i pogotowi opiekuńczych, w czasie którego przedstawiciele szkół i przedszkoli wręczają paczki z upominkami wychowankom z rodzinnych form pieczy zastępczej. 8 stycznia dzieci z gr. “Mądrale” wystawiły dzieciom z Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka rejonu Wileńskiego “Jasełka”, a także wraz z nauczycielkami uroczyście wręczyły wszystkie zebrane przez nas dary. Patronat nad naszą akcją objął ks.pr. Waldemar Ulczukiewicz.

Droga do centrum była dość długa, ale miły cel tej wyprawy dodawał otuchy i radości. Dzieci świetnie się wykazały, głośno recytowały wiersze, tańczyły, śpiewały, dobrze i odważnie się czuły na scenie. Słowa, odśpiewanej przez dzieci piosenki, “Dam Ci, Jezu, dam, wszystko to co mam…” bardzo dobrze odzwierciedliły cel naszego przyjazdu do dzieci z Centrum Dobrobytu. Mamy nadzieję, że przynajmniej trochę umiliłyśmy im czas swoim wystąpieniem i prezentami, które przywieżliśmy dla nich.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim Rodzicom za pomoc w realizacji tego projektu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *